جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

حقوق اساسی و سابقه تدريس آن

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 15 اسفند 1392 بازدیدها: 13551 نظرات: 0

حقوق اساسی و سابقه تدريس  آن

حقوق اساسي رشته­ي از حقوق عامه داخلي است كه در آن از شكل دولت، سازمان قواي عاليه مملكتي، وظايف واختيارات هر يك از قواي مزبور و روابط آنها با يكديگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزاديهاي افراد ملت به گونه كه در قانون اساسي كشور معين و مقرر شده است بحث و گفتگو مي كند.

حقوق اساسي در سه اصطلاح مختلف به كار رفته است: الف: گاهي به معني حق هاي است كه بايد از سوي افراد، جوامع و دولت ها مراعات شود. ب: گاهي به معني قواعد و مقررات اساسي است كه منبا و اساس ديگر مقررات و قواعد حقوقي قرار مي گيرد و ماهيت و شكل حكومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي را مشخص مي سازد. ج: گاهي هم منظور از حقوق اساسي، رشته اي از حقوق است كه به بررسي حقهاي اساسي و قواعد و مقررات بنيادي مي پردازد.

بنا بر اين تعريف جامع كه از حقوق ارائه شده از اين قرار است: حقوق اساسي رشته ي از حقوق عامه است كه در آن سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي، ساختار حكومت، سازمان، وظايف و اختيارات قواي ثلاثه، حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، انتخابات و احزاب سياسي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

ادامه مطلب ...

 

رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 5 بهمن 1393 بازدیدها: 7872 نظرات: 0

رويه قضائي و نقش سازنده آن در حقوق


نویسنده:دكتر عليرضا محمد زاده وادقاني
چكيده :
مقدمه
فصل اول: دلايل مخالفان تلقي رويه قضائي به مثابه منبعي ازحقوق
1- توجبيه قانوني
2- توجيه سياسي
فصل دوم - موضع موافقان تلقي رويه قضائي به عنوان منبعي ازحقوق
الف - توجيه قواعد رويه اي با تكيه به قانون
1- كشف قواعد واصول كلي حقوقي :
2- احضار (ياور دادگاه ):
ب - توجيه قواعد رويه اي خارج از قانون
منابع:

ادامه مطلب ...

 

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 دی 1393 بازدیدها: 10923 نظرات: 0

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا


 


شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری
نحوه گزینش کاندیداها
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور
مسولیت سیاسی رییس جمهور
مسولیت قضایی رییس جمهور
مطالعه تطبيقي موقعيت رييس جمهور در ارتباط با ساير قوا
عزل و نصب مقامات:
موقعيت رييس جمهور در ارتباط با قوه قضاييه
اقتدارات قوه قضاييه بر قوه مجريه

ادامه مطلب ...

 

برسی قوه مقننه ، مجریه ، و قضائیه در انگلستان

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 دی 1393 بازدیدها: 15078 نظرات: 2

برسی قوه مقننه ، مجریه ، و قضائیه در انگلستان


 

در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود.

البته پيش از ورود به بحث لازم به ذكر است، انگلستان تا قرن هفدهم داراي نظام سياسي سلطنتي بود و عملاً كليه اختيارات اجرايي، تقنيني و حتي قضايي را در اختيار داشت. اما پس از قرن هفدهم و شناسايي مسؤوليت سياسي، به نظام سلطنتي مشروطه تغيير شكل داد. در حال حاضر، انگلستان به عنوان نظام پارلماني از نوع سلطنتي شناخته مي‌شود و تفكيك قوا در آن نسبي است. به عبارت ديگر، اگرچه هر يك از قواي سه‌گانه وظايف و اختيارات قانوني خود را دارند، ولي از ابزارهاي قانوني جهت تعادل و تعامل با يكديگر نيز برخوردارند.

ادامه مطلب ...

 

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 دی 1393 بازدیدها: 309 نظرات: 0

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه


 

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

الف) اقتدار قوه مقننه

ب) اقتدار قوه قضائیه

ج) اقتدار قوه مجریه

تفکیک قوا در آمریکا

قوه ی مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

تفکیک قوا در فرانسه

قوه ی مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

ارجاعات:

منابع:

ادامه مطلب ...

 

برسی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در فرانسه

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 دی 1393 بازدیدها: 12969 نظرات: 0

برسی قوه مجریه ، مقننه و قضائیه در فرانسه


 

الف) قوه مجریه

ا) رئیس جمهور

2) نخست‌وزير:

3) اعضاي دولت:

ب) قوه مقننه:

1) اختيارات تقنيني:

2) اختيارات نظارتي:

3) اختيارات تجويزي:

 

 

ادامه مطلب ...

 

مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 دی 1393 بازدیدها: 12614 نظرات: 0

مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و ایران


 

مقدمه :

بخش اول : رئیس حکومت

وظایف و اختیارات رئیس حکومت در ۵ کشور :

۱ـ انگلستان :

۲ـ آلمان :

۳ - فرانسه

۴ ـ ایالات متحده آمریکا

۵ ـ جمهوری اسلامی ایران :

بخش دوم :رئیس دولت

۱ـ ایالات متحده آمریکا :

۲ـ فرانسه :

۳ـ انگلستان :

۴ـ آلمان :

۵ـ ایران :

بخش سوم : قوه مقننه

۱ـ ایران :

۲ـ آلمان :۳ـ انگلستان :

۴ـ ایالات متحده آمریکا :

۵ـ فرانسه :

 

ادامه مطلب ...

 

روند شکل گیری قانون اساسی در ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 7 آبان 1393 بازدیدها: 13563 نظرات: 0

روند شکل گیری قانون اساسی در ایران
محقق : محمود آصفی

قانون اساسی مشروطه
اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به "نظامنامه" نیز مشهور بود. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، "متمم قانون اساسی" تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و

ادامه مطلب ...

 

تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 7 آبان 1393 بازدیدها: 10402 نظرات: 0

تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود

علي اكبر گرجي

در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی‌توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد.
قانون اساسی مجموعه قواعد حقوقی است که به تنظیم مناسبات زمامداران و شهروندان می‌پردازد. قانون اساسی هم حق‌ها و آزادی‌ها را برای زمامداران و مردم پیش‌بینی می‌کند هم تکلیف گوناگون سیاسی و اجتماعی آنهارا مشخص می‌کند. قانون اساسی را می‌توان به قوانین اساسی اختصارگرا و قوانین اساسی تفصیلی تقسیم کرد.

ادامه مطلب ...

 

برسی نظام قضایی آلمان

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 14 تیر 1393 بازدیدها: 8402 نظرات: 0

برسی نظام قضایی آلمان


 

1) محاکم در ایالت های آلمان

الف) دادگاه های عادی

۱) دادگاه های محلی (بخش)

۲) دادگاه های منطقه ای (شهرستان)

۳) دادگاه عالی منطقه ای (دادگاه تجدیدنظر)

ب) دادگاه های کار

ج) دادگاه های اداری

د) دادگاه های مالی

هـ) دادگاه های اجتماعی

۲) محاکم فدرال

الف) دادگاه قانون اساسی فدرال

ب) دادگاه های فدرال

دادگاه های فدرال آلمان عبارتند از:

۱) دادگاه عالی فدرال

۲) دیوان عالی اداری فدرال

۳) دادگاه عالی مالی فدرال

۴) دادگاه عالی کار فدرال

۵) دادگاه عالی اجتماعی فدرال

دیگر دادگاه های فدرال

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

کلیات

صلاحیت اداری

صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی

صلاحیت و ساختار دادگاه های مدنی

مختصری از نظام قضایی اتریش

جایگاه دادستان

ادامه مطلب ...

 

برسی جایگاه پارلمان در انگلستان

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 14 تیر 1393 بازدیدها: 5913 نظرات: 0

برسی جایگاه پارلمان در انگلستان


 

انگلستان دارای رژیم حکومتی از نوع پارلمانی می باشد. این نوع رژیم در حقیقت از تفکیک نسبی قوا به دست می آید. در شیوه تفکیک نسبی قوا، نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاه ها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، لذا دستگاه های قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تمایز و تفکیک باید، پاسخگو و مسوول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند، بنابراین در اینگونه رژیم ها نوعی وابستگی ارگانیک، به چشم می خورد و سخن از استقلال و انفصال مطلق در میان نیست. برخی از حقوقدانان اساسی از اصطلاح «همکاری قوا» نیز استفاده می کنند.

ادامه مطلب ...

 

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 5 اردیبهشت 1393 بازدیدها: 5411 نظرات: 0

بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : دکتر سید محمد هاشمی

حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیین كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یك جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید.

در این مقاله ، ضمن مطالعه كلی قضیه قانون اساسی و بازنگری آن، موضوع بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار میگیرد

ادامه مطلب ...

 

بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 اردیبهشت 1393 بازدیدها: 5522 نظرات: 0

بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها

مقدمه
اول: مدل آمريكايي كه عناوين ديگر آن، غير متمركز، پسيني و قضايي مي‌باشد.
دوم: مدل اروپايي كه اصطلاح ديگر آن مدل كلسني و متمركز مي‌باشد.
سوم: مدل مختلط (شيوه آمريكايي ـ اروپايي):
چهارم: مدل شورايي (فرانسوي):
تعداد و شرايط اعضاء
2ـ امكان عزل
3ـ نحوة تشكيل
4ـ صلاحيت نهاد
5 ـ امكان جمع عضويت با ساير مشاغل
6ـ استقلال
7ـ درخواست كننده رسيدگي(خواهان)
8ـ اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر

ادامه مطلب ...

 

تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 4 اردیبهشت 1393 بازدیدها: 56 نظرات: 0

 تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی


مقدمه

بند اول:مفهوم‏شناسی بازنگری قانون اساسی در ادبیات حقوق عمومی
اول:بازنگری صریح و تلویحی
1-بازنگری صریح یا رسمی
2-بازنگری تلویحی یا عملی
بند دوم-مفاهیم مشابه و طرق انجام بازنگری از نظر عمق و گستره
1-تأملی بر مفاهیم متعدد مرتبط با بازنگری در حقوق خارج
2-گونه‏ شناسی اعمال بازنگری در پرتوی گستره آن
بند سوم-بازنگری از منظر قابلیت تغییر کمی قانون اساسی: بازنگری کامل یا جزیی
الف-بازنگری جزیی
ب-بازنگری کامل
بند چهارم:بازنگری قانون اساسی در نظریه علمای حقوق
1-دو برداشت پیرامون مقبولیت و مطلوبیت بازنگری در قانون اساسی
2-توجیه بازنگری با دو شاخص جامعه‏ شناختی و حقوق شهروندی

ادامه مطلب ...

 

جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 22 فروردین 1393 بازدیدها: 13113 نظرات: 0

جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی


هدایت نیا، فرج الله(1)

چکیده

مقدمه

گفتار اول: کلیات

بند اول - پیشینه دیوان عدالت اداری

بند دوم - فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

بند سوم - اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

گفتار دوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول - سازمان دیوان عدالت اداری

بند دوم - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گفتار سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری

بند اول - صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)

بند دوم - صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)

بند سوم - موضوع دعوی (خواسته)

ا

 

نتیجه:

ادامه مطلب ...

 
قبلی 1 2 3 4 5 بعدی